homeover-tweebeecoachingtrainingenworkshops

"Een plus een is drie"

Is het al mobilitijd?
Een speelse workshop om directies en leerkrachten in beweging te krijgen en te houden!
Voor scholen die willen werken aan mobiliteit in het onderwijs en aan enthousiast en deskundig personeel

Inhoud
De dynamiek van Ramses: 'zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder' zal niet elke dag op school te vinden zijn. Maar goed ook! En toch, een beetje ervan zou wel fijn zijn: een werkomgeving die in beweging is, die je scherp houdt en waarin jouw kennis ook weer inspirerend is voor anderen.
Deze workshop gaat spelenderwijs in op het thema mobiliteit; het vermogen van personeelsleden om zich mentaal, functioneel en geografisch te willen verplaatsen ten behoeve van zichzelf en de organisatie.
Ofwel: hoe voorkom je dat je vastroest, hoe blijf je actief bezig met je eigen loopbaanontwikkeling.
De deelnemers worden door een speciaal ontwikkeld spel uitgedaagd om hun eigen mobiliteit te bezien: hoe ver gaat deze, onder welke voorwaarden, wat zijn de struikelblokken?

Wie
De workshop is bedoeld voor leerkrachten en directeuren in het primair onderwijs. Niet alleen voor diegenen die lang op één plek zitten, maar ook voor collega's die net zijn aangeschoven. Want mobiliteit zorgt er voor dat je het plezier in je werk behoudt. Het spel nodigt uit om op een informele manier na te denken en te discussiëren over die mobiliteit.

Vorm
Een workshop voor maximaal 20 deelnemers of een schoolteam.
Tijdsduur 2 ½ u.

Resultaat
Voor de deelnemers:

  • Zicht op hoe ik sta t.o.v. mobiliteit
  • Zicht op waar ik nu sta in mijn loopbaan en wat en hoe ik verder wil
  • Een bredere blik op mijn mobiliteit met zijn kansen en belemmeringen

Voor de organisatie:

  • Dynamiek!
  • Bespreekbaarheid van mobiliteit
  • Werknemers die bewust(er) keuzes maken
Werknemers die verantwoordelijkheid dragen voor hun professionalisering.
Ontwerp en realisatie: reclamebureau de Code