homeover-tweebeecoachingtrainingenworkshopsOplossingsgericht werken
Niet de oorsprong van het probleem, maar de aard van de oplossing staat centraal in deze benadering. Kijken naar wat er wel goed gaat in plaats van naar wat fout gaat. Inzoomen op die momenten wanneer het probleem zich even niet voordoet of minder erg is.
Oplossingsgericht werken is een positieve manier om veranderingen bij mensen en teams te bewerkstelligen.
TweeBee stelt vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, omdat het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen. We zoeken samen naar kleine, haalbare stappen die u kunt maken om de situatie te verbeteren. Daarbij zoeken we naar oplossingen die u zelf al in huis hebt, maar misschien nog te weinig toepast. Het boeken van successen geeft namelijk steeds meer het gevoel dat je invloed kunt uitoefenen op je leven.

Ontwerp en realisatie: reclamebureau de Code