homeover-tweebeecoachingtrainingenworkshops

"Het team is het kapitaal van een organisatie"

Teamcoaching
TweeBee verzorgt trajecten die het team als groep versterken en tevens de individuele deelnemers ontwikkelingskansen bieden. De nadruk ligt daarbij op interne communicatie en reflecteren op eigen handelen.
TweeBee gelooft in synergie. Dat betekent dat het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. TweeBee gaat er vanuit dat persoonlijke ontwikkeling leidt tot kennis van je kwaliteiten en belemmeringen. Wanneer je die erkent, kun je gebruik maken van de kwaliteiten van anderen, die aanvullend zijn op die van jou. En dat vergroot de effectiviteit van het hele team. TweeBee voert deze teambegeleidingstrajecten vaak uit in samenwerking met Prikkel Coaching, Training & Mediation.

Ontwerp en realisatie: reclamebureau de Code